456A Nguyễn Thị Thập, P. Tân Qui, Quận 7 Social: facebook fanpage twitter youtube youtube

Sản Phẩm Nổi Bật

Sàn gỗ KronoSwiss D2833 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   777

Sàn gỗ Kronoswiss D2439 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   732

Sàn gỗ KronoSwiss D2300 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   684

Sàn gỗ KronoSwiss D2280 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   548

Sàn Gỗ KronoSwiss D8014 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   573

Sàn gỗ Kronoswiss CR 3214

680,000 đ/m2
Lượt xem   857

Sàn gỗ Kronoswiss CR 3216

680,000 đ/m2
Lượt xem   745

Sàn gỗ KronoSwiss D2025 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   671

Sàn gỗ KronoSwiss D3033 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   735

Sàn gỗ KronoSwiss D3030 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   705

Sàn gỗ KronoSwiss D3032 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   641

Sàn gỗ KronoSwiss D3034 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   646

Sàn gỗ KronoSwiss D4499 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   560

Sàn gỗ KronoSwiss D4498 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   951

Sàn gỗ KronoSwiss D4497 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   734

Sàn gỗ KronoSwiss D4496 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   528

Sàn gỗ KronoSwiss D4495 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   566

Sàn gỗ KronoSwiss D4494 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   507

Sàn gỗ KronoSwiss D4493 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   505

Sàn gỗ KronoSwiss D4492 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   601

SÀN GỖ CĂM XE (SOLID)

Liên Hệ
Lượt xem   513

SÀN GÕ ĐỎ NAM PHI (SOLID)

Liên Hệ
Lượt xem   489

SÀN GỖ CÀ CHÍT (SOLID)

Liên Hệ
Lượt xem   537

SÀN GỖ CAO SU

Liên Hệ
Lượt xem   616

Sàn gỗ KronoSwiss D4933

680,000 đ/m2
Lượt xem   690

Sàn gỗ KronoSwiss D2300 SA

490,000 đ/m2
Lượt xem   679

Sàn gỗ KronoSwiss D2439

490,000 đ/m2
Lượt xem   905

Sàn gỗ KronoSwiss D8013 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   666

Sàn gỗ KronoSwiss D2280

490,000 đ/m2
Lượt xem   484

Sàn gỗ KronoSwiss D3782 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   685

Sàn gỗ KronoSwiss D3784 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   512

Sàn gỗ KronoSwiss D3783 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   706

Sàn gỗ KronoSwiss D2281 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   542

Sàn gỗ KronoSwiss D2565 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   606

Sàn gỗ KronoSwiss D4200 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   578

Sàn gỗ KronoSwiss D2362 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   669

Sàn gỗ KronoSwiss D2266 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   560

Sàn gỗ Kronoswiss D2420 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   519

Sàn gỗ KronoSwiss D2539 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   567

Sàn gỗ KronoSwiss D2836 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   528

ASCONA EICHE D3782 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   564

1

Liên Hệ
Lượt xem   342

2

Liên Hệ
Lượt xem   353

3

Liên Hệ
Lượt xem   447

4

Liên Hệ
Lượt xem   386

5

Liên Hệ
Lượt xem   388

6

Liên Hệ
Lượt xem   371

7

Liên Hệ
Lượt xem   424

8

Liên Hệ
Lượt xem   392

9

Liên Hệ
Lượt xem   430

10

Liên Hệ
Lượt xem   367

11

Liên Hệ
Lượt xem   358

12

Liên Hệ
Lượt xem   397

13

Liên Hệ
Lượt xem   373

14

Liên Hệ
Lượt xem   434

15

Liên Hệ
Lượt xem   406

16

Liên Hệ
Lượt xem   431

18

Liên Hệ
Lượt xem   397

19

Liên Hệ
Lượt xem   565

20

Liên Hệ
Lượt xem   436

SÀN GỖ BỈ QUICK- STEP EL996

695,000 đ/m2
Lượt xem   475

SÀN GỖ BỈ QUICK- STEP EL1043

695,000 đ/m2
Lượt xem   408

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP EL995

695,000 đ/m2
Lượt xem   307

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP EL312

695,000 đ/m2
Lượt xem   320

SÀN GỖ QUICK - STEP EL3582

695,000 đ/m2
Lượt xem   407

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM3106

695,000 đ/m2
Lượt xem   455

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM3105

695,000 đ/m2
Lượt xem   342

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1856

695,000 đ/m2
Lượt xem   383

SÀN GỖ QUICK - STEPIM1848

695,000 đ/m2
Lượt xem   388

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1860

695,000 đ/m2
Lượt xem   422

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1849

695,000 đ/m2
Lượt xem   422

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU3106

915,000 đ/m2
Lượt xem   375

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU3105

915,000 đ/m2
Lượt xem   334

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1849

915,000 đ/m2
Lượt xem   337

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1854

915,000 đ/m2
Lượt xem   354

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1855

915,000 đ/m2
Lượt xem   363

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1862

915,000 đ/m2
Lượt xem   374

Sàn gỗ Căm Xe

Liên Hệ
Lượt xem   243

Sàn gỗ Chiu Liu Xuất Khẩu

Liên Hệ
Lượt xem   254

Sàn gỗ Chiu Liu Lắp Xương Cá

Liên Hệ
Lượt xem   406

Sàn gỗ Chiu Liu

Liên Hệ
Lượt xem   236

Sàn gỗ Gõ Nam Phi

Liên Hệ
Lượt xem   253

Sàn gỗ Walnut lắp Xương Cá

Liên Hệ
Lượt xem   267

SÀN GỖ VASACO WA01 - Origin Walnut Dark

415,000 đ/m2
Lượt xem   286

SÀN GỖ VASACO WA01 - Origin Walnut Dark

525,000 đ/m2
Lượt xem   168

SÀN GỖ VASACO OA03 - Vitage Oak Brown

415,000 đ/m2
Lượt xem   263

SÀN GỖ VASACO 0A01 - Rustic Oak Brown

415,000 đ/m2
Lượt xem   352

SÀN GỖ VASACO 0A04 - Vitage Oak Dark

415,000 đ/m2
Lượt xem   233

SÀN GỖ VASACO TE01 - Origin Teak Mild

415,000 đ/m2
Lượt xem   268

SÀN GỖ VASACO YS01 - Yellow Saw Cut

415,000 đ/m2
Lượt xem   273

SÀN GỖ VASACO OA02- Vitage Oak Basic

415,000 đ/m2
Lượt xem   241

SÀN GỖ VASACO CỐT ĐEN L12OA01

565,000 đ/m2
Lượt xem   243

SÀN GỖ VASACO CỐT ĐEN L12OA02

565,000 đ/m2
Lượt xem   241

SÀN GỖ VASACO CỐT ĐEN L12OA03

565,000 đ/m2
Lượt xem   248

SÀN GỖ VASACO YS01 - Yellow Saw Cut

545,000 đ/m2
Lượt xem   263

SÀN GỖ VASACO OA03 - Vitage Oak Brown

545,000 đ/m2
Lượt xem   270

SÀN GỖ VASACO OA02 - Vitage Oak Basic

545,000 đ/m2
Lượt xem   247

SÀN GỖ VASACO 0A04 - Vitage Oak Dark

545,000 đ/m2
Lượt xem   161

SÀN GỖ VASACO TE01 - Origin Teak Mild

545,000 đ/m2
Lượt xem   125

SÀN GỖ VASACO CH01

545,000 đ/m2
Lượt xem   125

SÀN GỖ VASACO WA01 - Origin Walnut Dark

545,000 đ/m2
Lượt xem   137

SÀN GỖ VASACO 0A01 - Rustic Oak Brown

545,000 đ/m2
Lượt xem   147

SÀN GỖ VASACO - WA03

415,000 đ/m2
Lượt xem   149

SÀN GỖ VASACO MA01- Mature Dark

415,000 đ/m2
Lượt xem   132

SÀN GỖ VASACO KH01 – Urban Khaki

415,000 đ/m2
Lượt xem   191

SÀN GỖ VASACO OA03 - Vitage Oak Brown

525,000 đ/m2
Lượt xem   148

SÀN GỖ VASACO 0A04 - Vitage Oak Dark

525,000 đ/m2
Lượt xem   120

SÀN GỖ VASACO 0A01 - Rustic Oak Brown

525,000 đ/m2
Lượt xem   125

SÀN GỖ VASACO YS01 - Yellow Saw Cut

525,000 đ/m2
Lượt xem   121

SÀN GỖ VASACO TE01 - Origin Teak Mild

525,000 đ/m2
Lượt xem   117

SÀN GỖ VASACO OA02 - Vitage Oak Basic

525,000 đ/m2
Lượt xem   119

SÀN GỖ XƯƠNG CÁ BERRYALLOC

930,000 đ/m2
Lượt xem   51

GỖ XƯƠNG CÁ BERRYALLOC 12MM

930,000 đ/m2
Lượt xem   22

SÀN GỖ XƯƠNG CÁ BERRYALLOC 8MM

785,000 đ/m2
Lượt xem   22

SÀN GỖ XƯƠNG CÁ BERRYALLOC 8MM

785,000 đ/m2
Lượt xem   39

SÀN GỖ XƯƠNG CÁ BERRYALLOC 8MM

785,000 đ/m2
Lượt xem   14

SÀN GỖ XƯƠNG CÁ BERRYALLOC 8MM

785,000 đ/m2
Lượt xem   16

SÀN GỖ XƯƠNG CÁ BERRYALLOC 8MM

785,000 đ/m2
Lượt xem   14

SÀN GỖ BERRYALLOC HÈM NHÔM 12MM

1,450,000 đ/m2
Lượt xem   17

SÀN GỖ HÈM NHÔM BERRYALLOC

1,450,000 đ/m2
Lượt xem   13

SÀN GỖ HÈM NHÔM BERRYALLOC

1,450,000 đ/m2
Lượt xem   9

SÀN GỖ HÈM NHÔM BERRYALLOC

1,450,000 đ/m2
Lượt xem   34

SÀN GỖ BERRYALLOC HÈM NHÔM 12MM

1,450,000 đ/m2
Lượt xem   9

SÀN GỖ HÈM NHÔM BERRYALLOC

1,450,000 đ/m2
Lượt xem   16

SÀN GỖ NHẬP KHẨU BỈ BERRYALLOC

830,000 đ/m2
Lượt xem   13

SÀN GỖ BERRYALLOC NHẬP BỈ 12MM

830,000 đ/m2
Lượt xem   18

SÀN GỖ BERRYALLOC NHẬP BỈ 12MM

830,000 đ/m2
Lượt xem   5

SÀN GỖ BERRYALLOC NHẬP BỈ 12MM

830,000 đ/m2
Lượt xem   9

SÀN GỖ BERRYALLOC NHẬP BỈ 12MM

830,000 đ/m2
Lượt xem   15

SÀN GỖ BERRYALLOC NHẬP BỈ 12MM

830,000 đ/m2
Lượt xem   13

SÀN GỖ BERRYALLOC NHẬP BỈ 12MM

830,000 đ/m2
Lượt xem   6

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1849

Mã: IM1849
Lượt xem: 422
Xuất xứ: BỈ
Bảo hành: 25
Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
Giá bán: 695,000 đ/m2

Thông tin sản phẩm

 • Sản phẩm gỗ Bỉ Quick Step IM1849

  Kiểu Vân Gỗ: Classic oak brown

  Quy Cách Sản Phẩm: (D) 1.380mm, (R) 190mm, (Dày) 8mm

  Quy Cách Đóng Gói Sản Phẩm: 7 Thanh/hộp/1.835m2

  Sàn gỗ Bỉ Quickstep được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn UNILIN, luôn tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, Quickstep đã đưa tên tuổi của mình lên vị trí số 1 trong lĩnh vực sản xuất sàn gỗ. Quá trình phát triển thương hiệu từ sản phẩm thay thế đến gỗ, đến các chủng loại khác, đã tạo ra bộ sưu tập đa dạng các loại sàn gỗ và những sản phẩm có ưu điểm dễ lắp đặt, dễ bảo trì trong mọi tình huống.

  Hiện nay sàn gỗ Bỉ Quick - Step là dòng sản phẩm sàn gỗ công nghiệp duy nhất trên thị trường sử dụng công nghệ chống thấm nước Hydrosale hiện đại nhất thế giới hiện nay. Với tính năng này giúp cho sàn gỗ Bỉ không bị thấm nước qua bề mặt sàn gỗ khi bị nước đổ lên.

 • Chia sẻ qua

Sản phẩm cùng danh mục

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1860

695,000 đ/m2
Lượt xem  

SÀN GỖ QUICK - STEPIM1848

695,000 đ/m2
Lượt xem  

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1856

695,000 đ/m2
Lượt xem  

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM3105

695,000 đ/m2
Lượt xem  

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM3106

695,000 đ/m2
Lượt xem  
zalo
zalo
facebook
top_icon.png