456A Nguyễn Thị Thập, P. Tân Qui, Quận 7 Social: facebook fanpage twitter youtube youtube

Sản Phẩm Nổi Bật

Sàn gỗ KronoSwiss D2833 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   470

Sàn gỗ Kronoswiss D2439 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   504

Sàn gỗ KronoSwiss D2300 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   445

Sàn gỗ KronoSwiss D2280 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   384

Sàn Gỗ KronoSwiss D8014 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   398

Sàn gỗ Kronoswiss CR 3214

680,000 đ/m2
Lượt xem   569

Sàn gỗ Kronoswiss CR 3216

680,000 đ/m2
Lượt xem   518

Sàn gỗ KronoSwiss D2025 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   456

Sàn gỗ KronoSwiss D3033 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   423

Sàn gỗ KronoSwiss D3030 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   458

Sàn gỗ KronoSwiss D3032 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   440

Sàn gỗ KronoSwiss D3034 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   429

Sàn gỗ KronoSwiss D4499 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   393

Sàn gỗ KronoSwiss D4498 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   607

Sàn gỗ KronoSwiss D4497 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   473

Sàn gỗ KronoSwiss D4496 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   346

Sàn gỗ KronoSwiss D4495 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   426

Sàn gỗ KronoSwiss D4494 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   353

Sàn gỗ KronoSwiss D4493 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   350

Sàn gỗ KronoSwiss D4492 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   412

SÀN GỖ CĂM XE (SOLID)

Liên Hệ
Lượt xem   351

SÀN GÕ ĐỎ NAM PHI (SOLID)

Liên Hệ
Lượt xem   339

SÀN GỖ CÀ CHÍT (SOLID)

Liên Hệ
Lượt xem   371

SÀN GỖ CAO SU

Liên Hệ
Lượt xem   418

Sàn gỗ KronoSwiss D4933

680,000 đ/m2
Lượt xem   429

Sàn gỗ KronoSwiss D2300 SA

490,000 đ/m2
Lượt xem   448

Sàn gỗ KronoSwiss D2439

490,000 đ/m2
Lượt xem   551

Sàn gỗ KronoSwiss D8013 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   452

Sàn gỗ KronoSwiss D2280

490,000 đ/m2
Lượt xem   333

Sàn gỗ KronoSwiss D3782 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   489

Sàn gỗ KronoSwiss D3784 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   350

Sàn gỗ KronoSwiss D3783 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   477

Sàn gỗ KronoSwiss D2281 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   361

Sàn gỗ KronoSwiss D2565 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   372

Sàn gỗ KronoSwiss D4200 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   369

Sàn gỗ KronoSwiss D2362 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   436

Sàn gỗ KronoSwiss D2266 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   385

Sàn gỗ Kronoswiss D2420 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   367

Sàn gỗ KronoSwiss D2539 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   333

Sàn gỗ KronoSwiss D2836 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   357

ASCONA EICHE D3782 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   344

1

Liên Hệ
Lượt xem   203

2

Liên Hệ
Lượt xem   228

3

Liên Hệ
Lượt xem   283

4

Liên Hệ
Lượt xem   272

5

Liên Hệ
Lượt xem   254

6

Liên Hệ
Lượt xem   241

7

Liên Hệ
Lượt xem   261

8

Liên Hệ
Lượt xem   251

9

Liên Hệ
Lượt xem   275

10

Liên Hệ
Lượt xem   224

11

Liên Hệ
Lượt xem   227

12

Liên Hệ
Lượt xem   246

13

Liên Hệ
Lượt xem   247

14

Liên Hệ
Lượt xem   297

15

Liên Hệ
Lượt xem   256

16

Liên Hệ
Lượt xem   288

18

Liên Hệ
Lượt xem   243

19

Liên Hệ
Lượt xem   371

20

Liên Hệ
Lượt xem   303

SÀN GỖ BỈ QUICK- STEP EL996

695,000 đ/m2
Lượt xem   281

SÀN GỖ BỈ QUICK- STEP EL1043

695,000 đ/m2
Lượt xem   243

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP EL995

695,000 đ/m2
Lượt xem   176

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP EL312

695,000 đ/m2
Lượt xem   163

SÀN GỖ QUICK - STEP EL3582

695,000 đ/m2
Lượt xem   269

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM3106

695,000 đ/m2
Lượt xem   246

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM3105

695,000 đ/m2
Lượt xem   182

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1856

695,000 đ/m2
Lượt xem   233

SÀN GỖ QUICK - STEPIM1848

695,000 đ/m2
Lượt xem   238

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1860

695,000 đ/m2
Lượt xem   253

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1849

695,000 đ/m2
Lượt xem   191

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU3106

915,000 đ/m2
Lượt xem   205

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU3105

915,000 đ/m2
Lượt xem   188

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1849

915,000 đ/m2
Lượt xem   216

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1854

915,000 đ/m2
Lượt xem   175

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1855

915,000 đ/m2
Lượt xem   197

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1862

915,000 đ/m2
Lượt xem   235

Sàn gỗ Căm Xe

Liên Hệ
Lượt xem   115

Sàn gỗ Chiu Liu Xuất Khẩu

Liên Hệ
Lượt xem   98

Sàn gỗ Chiu Liu Lắp Xương Cá

Liên Hệ
Lượt xem   210

Sàn gỗ Chiu Liu

Liên Hệ
Lượt xem   121

Sàn gỗ Gõ Nam Phi

Liên Hệ
Lượt xem   129

Sàn gỗ Walnut lắp Xương Cá

Liên Hệ
Lượt xem   138

SÀN GỖ VASACO WA01 - Origin Walnut Dark

415,000 đ/m2
Lượt xem   144

SÀN GỖ VASACO OA03 - Vitage Oak Brown

415,000 đ/m2
Lượt xem   129

SÀN GỖ VASACO 0A01 - Rustic Oak Brown

415,000 đ/m2
Lượt xem   129

SÀN GỖ VASACO 0A04 - Vitage Oak Dark

415,000 đ/m2
Lượt xem   99

SÀN GỖ VASACO TE01 - Origin Teak Mild

415,000 đ/m2
Lượt xem   139

SÀN GỖ VASACO YS01 - Yellow Saw Cut

415,000 đ/m2
Lượt xem   140

SÀN GỖ VASACO OA02- Vitage Oak Basic

415,000 đ/m2
Lượt xem   121

SÀN GỖ VASACO CỐT ĐEN L12OA01

565,000 đ/m2
Lượt xem   105

SÀN GỖ VASACO CỐT ĐEN L12OA02

565,000 đ/m2
Lượt xem   86

SÀN GỖ VASACO CỐT ĐEN L12OA03

565,000 đ/m2
Lượt xem   113

SÀN GỖ VASACO YS01 - Yellow Saw Cut

545,000 đ/m2
Lượt xem   123

SÀN GỖ VASACO OA03 - Vitage Oak Brown

545,000 đ/m2
Lượt xem   129

SÀN GỖ VASACO OA02 - Vitage Oak Basic

545,000 đ/m2
Lượt xem   115

SÀN GỖ VASACO 0A04 - Vitage Oak Dark

545,000 đ/m2
Lượt xem   32

SÀN GỖ VASACO TE01 - Origin Teak Mild

545,000 đ/m2
Lượt xem   29

SÀN GỖ VASACO CH01

545,000 đ/m2
Lượt xem   31

SÀN GỖ VASACO 0A01 - Rustic Oak Brown

545,000 đ/m2
Lượt xem   25

SÀN GỖ VASACO - WA03

415,000 đ/m2
Lượt xem   44

SÀN GỖ VASACO MA01- Mature Dark

415,000 đ/m2
Lượt xem   30

SÀN GỖ VASACO KH01 – Urban Khaki

415,000 đ/m2
Lượt xem   58

SÀN GỖ VASACO OA03 - Vitage Oak Brown

525,000 đ/m2
Lượt xem   21

SÀN GỖ VASACO 0A04 - Vitage Oak Dark

525,000 đ/m2
Lượt xem   20

SÀN GỖ VASACO 0A01 - Rustic Oak Brown

525,000 đ/m2
Lượt xem   20

SÀN GỖ VASACO YS01 - Yellow Saw Cut

525,000 đ/m2
Lượt xem   14

SÀN GỖ VASACO TE01 - Origin Teak Mild

525,000 đ/m2
Lượt xem   21

Sàn gỗ công nghiệp châu âu

Đăng vào: Thứ bảy, 08 giờ 17 phút, Ngày 07 tháng 03 năm 2020 - Đã xem: 249 lượt

Sàn Gỗ Công Nghiệp Châu Âu được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp hiện đại. Ưu điểm lớn nhất của ván gỗ Châu Âu là có độ bền cao, đa dạng mẫu mã, màu sắc, nhiều chủng loại, được nhập khẩu từ các nước sản xuất sàn gỗ Châu Âu tốt nhất và nổi tiếng Thụy Sĩ. Sàn gỗ công nghiệp Châu Âu được cung cấp tại công ty chúng tôi luôn đảm bảo xuất xứ nhập khẩu, tem series, mã hàng, kích thước minh bạch và rõ ràng.

Đối với sàn gỗ chính hãng thì nó có khả năng chịu nước rất cao, cũng như sàn gỗ Châu Âu thì có khả năng chịu nước lên đến 72h không giản nở. Hiện tại công ty chúng tôi cung cấp sàn gỗ Châu Âu với các thương hiệu sàn gỗ: Sàn gỗ Kronoswiss, sàn gỗ Quick Step. Những thương hiệu kể trên có thể nói là những thương hiệu sàn gỗ chất lượng, chịu nước tốt nhất và được khách hàng tin tưởng, lựa chọn nhiều nhất.

 

Chúng tôi có đặc điểm gì nổi bật?

+ Điểm đặc biệt nhất là khả năng chịu nước và chịu mài mòn.

+ Có nhiều mẫu mã với nhiều thương hiệu khác nhau.

+ Giá các loại ván sàn cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.

+ Thân thiện với môi trường

+ Không sản sinh formaldehyde.

+ Mua sàn gỗ công nghiệp châu âu tại chúng tôi sẽ được tư vấn kỹ và thi công lắp đặt nhanh chống, bền đẹp. 

Ứng dụng của sàn gỗ Châu Âu:

+ Phòng khách, Phòng ngủ, Phòng bếp, Phòng ăn, Phòng tắm.

+ Cầu thang, Tầng hầm, Nhà để xe, Ốp tường.

+ Khách sạn, Nhà hàng, Trung tâm mua sắm.

+ Trường học, Nhà trẻ

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

Địa chỉ: 456A Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Quận 7
Hotline: 0965 227 686
Email: sangokronoswiss.456antt@gmail.com

Website: www.sangokronoswiss.com

sàn gỗ châu âu, sàn gỗ công nghiệp châu âu, sàn gỗ công nghiệp châu âu đẹp, san go cong nghiep chau au, san go cong nghiep chau au dep,sàn gỗ châu âu quận 7, sàn gỗ châu âu tphcm, sàn gỗ châu âu đẹp, san go chau au, san go chau au dep, san go chau au quan 7, san go chau au tphcm

 

zalo
zalo
facebook
top_icon.png