456A Nguyễn Thị Thập, P. Tân Qui, Quận 7 Social: facebook fanpage twitter youtube youtube

Sản Phẩm Nổi Bật

Sàn gỗ KronoSwiss D2833 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   470

Sàn gỗ Kronoswiss D2439 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   504

Sàn gỗ KronoSwiss D2300 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   445

Sàn gỗ KronoSwiss D2280 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   384

Sàn Gỗ KronoSwiss D8014 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   398

Sàn gỗ Kronoswiss CR 3214

680,000 đ/m2
Lượt xem   569

Sàn gỗ Kronoswiss CR 3216

680,000 đ/m2
Lượt xem   518

Sàn gỗ KronoSwiss D2025 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   456

Sàn gỗ KronoSwiss D3033 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   423

Sàn gỗ KronoSwiss D3030 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   458

Sàn gỗ KronoSwiss D3032 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   440

Sàn gỗ KronoSwiss D3034 CP

680,000 đ/m2
Lượt xem   429

Sàn gỗ KronoSwiss D4499 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   393

Sàn gỗ KronoSwiss D4498 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   607

Sàn gỗ KronoSwiss D4497 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   473

Sàn gỗ KronoSwiss D4496 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   346

Sàn gỗ KronoSwiss D4495 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   426

Sàn gỗ KronoSwiss D4494 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   353

Sàn gỗ KronoSwiss D4493 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   351

Sàn gỗ KronoSwiss D4492 CM

1,500,000 đ/m2
Lượt xem   412

SÀN GỖ CĂM XE (SOLID)

Liên Hệ
Lượt xem   351

SÀN GÕ ĐỎ NAM PHI (SOLID)

Liên Hệ
Lượt xem   339

SÀN GỖ CÀ CHÍT (SOLID)

Liên Hệ
Lượt xem   371

SÀN GỖ CAO SU

Liên Hệ
Lượt xem   419

Sàn gỗ KronoSwiss D4933

680,000 đ/m2
Lượt xem   431

Sàn gỗ KronoSwiss D2300 SA

490,000 đ/m2
Lượt xem   448

Sàn gỗ KronoSwiss D2439

490,000 đ/m2
Lượt xem   551

Sàn gỗ KronoSwiss D8013 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   452

Sàn gỗ KronoSwiss D2280

490,000 đ/m2
Lượt xem   333

Sàn gỗ KronoSwiss D3782 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   489

Sàn gỗ KronoSwiss D3784 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   350

Sàn gỗ KronoSwiss D3783 NM

490,000 đ/m2
Lượt xem   477

Sàn gỗ KronoSwiss D2281 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   361

Sàn gỗ KronoSwiss D2565 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   372

Sàn gỗ KronoSwiss D4200 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   370

Sàn gỗ KronoSwiss D2362 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   436

Sàn gỗ KronoSwiss D2266 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   385

Sàn gỗ Kronoswiss D2420 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   367

Sàn gỗ KronoSwiss D2539 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   333

Sàn gỗ KronoSwiss D2836 WG

445,000 đ/m2
Lượt xem   357

ASCONA EICHE D3782 SA

680,000 đ/m2
Lượt xem   344

1

Liên Hệ
Lượt xem   203

2

Liên Hệ
Lượt xem   228

3

Liên Hệ
Lượt xem   283

4

Liên Hệ
Lượt xem   272

5

Liên Hệ
Lượt xem   254

6

Liên Hệ
Lượt xem   241

7

Liên Hệ
Lượt xem   261

8

Liên Hệ
Lượt xem   251

9

Liên Hệ
Lượt xem   275

10

Liên Hệ
Lượt xem   224

11

Liên Hệ
Lượt xem   227

12

Liên Hệ
Lượt xem   246

13

Liên Hệ
Lượt xem   248

14

Liên Hệ
Lượt xem   297

15

Liên Hệ
Lượt xem   256

16

Liên Hệ
Lượt xem   288

18

Liên Hệ
Lượt xem   243

19

Liên Hệ
Lượt xem   371

20

Liên Hệ
Lượt xem   303

SÀN GỖ BỈ QUICK- STEP EL996

695,000 đ/m2
Lượt xem   281

SÀN GỖ BỈ QUICK- STEP EL1043

695,000 đ/m2
Lượt xem   243

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP EL995

695,000 đ/m2
Lượt xem   176

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP EL312

695,000 đ/m2
Lượt xem   163

SÀN GỖ QUICK - STEP EL3582

695,000 đ/m2
Lượt xem   269

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM3106

695,000 đ/m2
Lượt xem   246

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM3105

695,000 đ/m2
Lượt xem   182

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1856

695,000 đ/m2
Lượt xem   233

SÀN GỖ QUICK - STEPIM1848

695,000 đ/m2
Lượt xem   238

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1860

695,000 đ/m2
Lượt xem   253

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IM1849

695,000 đ/m2
Lượt xem   191

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU3106

915,000 đ/m2
Lượt xem   205

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU3105

915,000 đ/m2
Lượt xem   188

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1849

915,000 đ/m2
Lượt xem   216

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1854

915,000 đ/m2
Lượt xem   175

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1855

915,000 đ/m2
Lượt xem   197

SÀN GỖ BỈ QUICK - STEP IMU1862

915,000 đ/m2
Lượt xem   236

Sàn gỗ Căm Xe

Liên Hệ
Lượt xem   115

Sàn gỗ Chiu Liu Xuất Khẩu

Liên Hệ
Lượt xem   98

Sàn gỗ Chiu Liu Lắp Xương Cá

Liên Hệ
Lượt xem   210

Sàn gỗ Chiu Liu

Liên Hệ
Lượt xem   121

Sàn gỗ Gõ Nam Phi

Liên Hệ
Lượt xem   129

Sàn gỗ Walnut lắp Xương Cá

Liên Hệ
Lượt xem   138

SÀN GỖ VASACO WA01 - Origin Walnut Dark

415,000 đ/m2
Lượt xem   144

SÀN GỖ VASACO OA03 - Vitage Oak Brown

415,000 đ/m2
Lượt xem   129

SÀN GỖ VASACO 0A01 - Rustic Oak Brown

415,000 đ/m2
Lượt xem   129

SÀN GỖ VASACO 0A04 - Vitage Oak Dark

415,000 đ/m2
Lượt xem   99

SÀN GỖ VASACO TE01 - Origin Teak Mild

415,000 đ/m2
Lượt xem   139

SÀN GỖ VASACO YS01 - Yellow Saw Cut

415,000 đ/m2
Lượt xem   140

SÀN GỖ VASACO OA02- Vitage Oak Basic

415,000 đ/m2
Lượt xem   121

SÀN GỖ VASACO CỐT ĐEN L12OA01

565,000 đ/m2
Lượt xem   106

SÀN GỖ VASACO CỐT ĐEN L12OA02

565,000 đ/m2
Lượt xem   86

SÀN GỖ VASACO CỐT ĐEN L12OA03

565,000 đ/m2
Lượt xem   113

SÀN GỖ VASACO YS01 - Yellow Saw Cut

545,000 đ/m2
Lượt xem   123

SÀN GỖ VASACO OA03 - Vitage Oak Brown

545,000 đ/m2
Lượt xem   129

SÀN GỖ VASACO OA02 - Vitage Oak Basic

545,000 đ/m2
Lượt xem   115

SÀN GỖ VASACO 0A04 - Vitage Oak Dark

545,000 đ/m2
Lượt xem   32

SÀN GỖ VASACO TE01 - Origin Teak Mild

545,000 đ/m2
Lượt xem   29

SÀN GỖ VASACO CH01

545,000 đ/m2
Lượt xem   31

SÀN GỖ VASACO 0A01 - Rustic Oak Brown

545,000 đ/m2
Lượt xem   25

SÀN GỖ VASACO - WA03

415,000 đ/m2
Lượt xem   44

SÀN GỖ VASACO MA01- Mature Dark

415,000 đ/m2
Lượt xem   30

SÀN GỖ VASACO KH01 – Urban Khaki

415,000 đ/m2
Lượt xem   58

SÀN GỖ VASACO OA03 - Vitage Oak Brown

525,000 đ/m2
Lượt xem   21

SÀN GỖ VASACO 0A04 - Vitage Oak Dark

525,000 đ/m2
Lượt xem   20

SÀN GỖ VASACO 0A01 - Rustic Oak Brown

525,000 đ/m2
Lượt xem   20

SÀN GỖ VASACO YS01 - Yellow Saw Cut

525,000 đ/m2
Lượt xem   14

SÀN GỖ VASACO TE01 - Origin Teak Mild

525,000 đ/m2
Lượt xem   21

SÀN GỖ VASACO CỐT ĐEN L12OA01

Mã: L12OA01-E0034
Lượt xem: 106
Xuất xứ: SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
Bảo hành: 35 năm
Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
Giá bán: 565,000 đ/m2

Thông tin sản phẩm

  • Độ dày: 12mm
  • Bản rộng: 125mm
  • Độ dài: 1215mm
  • Bề mặt: C / N
  • Tiêu chuẩn mài mòn: AC4
  • Độ cứng bề mặt: Class 33
  • Nguyên liệu sạch 100% từ Gỗ Thông
  • Sử dụng hèm khóa bản quyền Uniclic
  • Cốt Đen Siêu Chịu Nước

   

  L12OA01-E0034 sở hữu công nghệ dập nổi bề mặt ván sàn EIR tạo nên những đường rãnh trên bề mặt sản phẩm trùng khớp hoàn hảo với từng nét vân gỗ vừa đạt hiệu ứng thẩm mỹ vừa mang tới cảm giác chân thực khi trải nghiệm. Bề mặt Synchronized vừa khiến người xem thích thú về mặt thị giác lại vừa chạm tận cùng xúc giác cho người sử dụng không khỏi trầm trồ vì sự nhiệt thành mà tinh tế của sản phẩm.

  Bề mặt sàn gỗ công nghiệp cốt đen L12OA01-E0034 kể câu chuyện về gió, nước, sóng mang đến cảm giác thanh tĩnh, trong trẻo mời gọi những bước chân trần nhẹ nhàng. Đôi chân tiếp xúc với những đường nổi vân gỗ đánh thức giác quan lan tỏa đến khắp cơ thể, mở bung cảm giác cởi mở, mỗi bước chân như được truyền cảm hứng trở thành bước đi tìm đến chân lý của hạnh phúc.

  Thị trường Việt Nam cũng đang dần tiếp nhận những chất liệu mang tông màu lạnh của xứ Bắc Âu. Thay vì những tông màu nâu đỏ truyền thống, tông màu mới của ghi, beige hay màu kem được sử dụng nhiều trong không gian nội thất với vai trò như màu trắng thứ hai, còn màu trắng thì lại được các nhà thiết kế biến hóa tài tình trong những thiết kế đồ nội thất.

  Bạn có thể dễ dàng bắt gặp tông màu ghi nhã nhặn của L12OA01-E0034 trong những công trình công cộng như bệnh viện, rạp chiếu phim hay phòng triển lãm,… bên cạnh những không gian quen thuộc như căn hộ, nhà hàng, khách sạn thiết kế theo phong cách hiện đại vừa tạo không gian yên bình nhưng cũng không kém phần hiện đại.

  Bên cạnh đó, sàn gỗ công nghiệp cốt đen L12OA01-E0034 sở hữu tông màu sáng, tiêu chuẩn độ dày 12mm (dày hơn 4mm so với sàn gỗ công nghiệp thông thường), tiêu chuẩn mài mòn AC4 ≥4000 (có khả năng chịu mài mòn với máy test bề mặt chuyên dụng ≥ 4000 vòng); độ ẩm 4% – 8%; độ trương nở chiều dày x≤10%; khả năng chống ẩm vượt trội sẽ là gợi ý tuyệt vời cho những không gian có tần suất sử dụng cao, yêu cầu tuổi thọ sản phẩm lớn.

   

   

 • Chia sẻ qua

Sản phẩm cùng danh mục

zalo
zalo
facebook
top_icon.png